در حال بارگزاری....
دانلود

بازگشت حاج حسینعلی محمدی و همسر مکرمه از سفر معنوی حج

حاج حسینعلی محمدی و همسر محترمه حاجیه خانم حکیمه مسلمی جهت سفر زیارتی مکه و مدینه صبح دوشنبه (۶ بهمن ۹۳) عازم سرزمین وحی شدند و در روز پنج شنبه (۱۶ بهمن ۹۳) بازگشتند.