در حال بارگزاری....
دانلود

تنظیمات ایمیل در سرور شیرپوینت و پراجکت سرور در شرکت ها

مهمترین امکانات شیرپوینت با ارسال و دریافت ایمیل ظهور می کند. اکثر کاربران شیرپوینت از یک درصد امکانات این برنامه با خبرند. آفیس در نسخه ی سرور خودش شیرپوینت است که امکانات بسیار گسترده برای پرسنل شرکت شما فراهم می کند. یا ده هزار تومان با امکانات گسترده ی شیرپوینت و کاربردهای آن در شرکت خود آگاه شوید mesbahsoft.com مراجعه کنید و دی وی دی ها را تهیه کنید