در حال بارگزاری....
دانلود

قصه های قرآنی ( هابیل و قابیل )

قصه های قرآنی ( هابیل و قابیل )
برنامه قصه های قرآنی با اجرای دکتر نور محمد امرا که در آن به بیان قصه هایی از قرآن کریم با بیانی شیوا می پردازد.
موضوع این قسمت: داستان هابیل و قابیل و ماجراهایی که بینشان رخ داد.
تهیه شده در شبکه جهانی وصال حق.