در حال بارگزاری....
دانلود

اموزش دانلود خودکار با دانلود منیجر(صف)

اموزش راحتیه-با این کار میتونید به طور خودکار فقط pc یا لبتاب را روشن بزارید و سیستمتون خودش به طور خودکار دانلود را در ساعت دلخواه شما انجام میده میده و در ساعت پایان یا ساعت دلخواه شما پایان میده و سیستم را میتواند خودکار خاموش کند(قابل استفاده در ساعات نامحدود 2-8صبح)