در حال بارگزاری....
دانلود

جای خالیت - فرزاد فرزین

تو را هرگز آرزو نخواهم کرد، هرگــــــــز …
چون محال میشوی مثل همه آرزوهایم !