در حال بارگزاری....
دانلود

خودروها در سراشیبی کاهش قیمت

شبکه یک- 1 مرداد 94- 19:00| این کاهش قیمت شامل چه خودروهایی می شود؟ داخلی یا خارجی؟/ گزارش.