در حال بارگزاری....
دانلود

آتش با کنسرو ماهی - ترفند بقا 14

در شرایط بقا می توانید با دستمال کاغذی و روغن درون کنسرو ماهی ،یک مشعل یا اجاق بسازید. در انتها هم میتوانید ماهی دودی بخورید!