در حال بارگزاری....
دانلود

صحنه هایی عجیب از سرقت وحشیانه طلا فروشی

سارقان مسلحی که با تهدید ، ارعاب و تیر اندازی در داخل و بیرون مغازه با پتک ویترین طلا فروشی را شکسته و تمام طلاهای موجود در ویترین را به سرقت میبردند توسط پلیس آگاهی فاتب دستگیر شدند.