در حال بارگزاری....
دانلود

گــُـل قهر

این گل با لمس کردن و یا وزش شدید باد برگ ها و ساقه برگ های خود را سریعاً جمع میکند