در حال بارگزاری....
دانلود

انجیل بارنابا نسخه ای که باعث استعفای پاپ قبلی شد

آمدن نام حضرت محمد ص به وضوح در انجیل بارناباس