در حال بارگزاری....
دانلود

چقدر برای امام زمان کار کردی

رسم نوکری رو یاد داری؟چقدر کار فرهنگی کردی؟یک بار شده کار خیری برای امام زمان انجام بدی؟آیا وقتش نشده از خواب پاشیم و یکم به غربت امام زمان توجه کنیم
خدایا ما را از زمینه سازان ظهور حضرت قرار بده آمین