در حال بارگزاری....
دانلود

برنامه تلویزیونی خدمات اول ( شبکه خبر)

حضور مدیر شرکت خدمات اول ( جناب آقای ناصر قدیر کاشانی ) در برنامه صبح و خبر (شبکه خبر)