در حال بارگزاری....
دانلود

عکس العمل گیاه حساس (گل قهر کن) نسبت به شعله

گیاه حساس (sensitive plant) که نام علمی آن (Mimosa Pudica) می باشد ، در آب و هوای معتدل و مرطوب مانند شمال ایران رشد می کند.
این گیاه از نوع گیاهان یکساله می باشد و در درجه حرارت های کمتراز حدود 12 درجه سانتیگراد حساس نمی باشد. گیاه حساس در مقابل نور، حرارت، ضربات مکانیکی، باد، بریدن، مواد شیمیایی، جریان های الکتریکی، شعله و ... حساسیت خود را با بستن برگهایش و خم شدن به طرف پایین نشان داده و پس از مدتی به حالت اولیه بر می گردد.

عبدالرحیم عراقی
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دانشكده برق و كامپیو