در حال بارگزاری....
دانلود

سخنرانی رونالد ریگان در برلین غربی

در این سخنرانی ریگان کوربچف را به تخریب دیوار دعوت میکند.