در حال بارگزاری....
دانلود

ساسی.................قابل توجه بعضیا

من خستم وزندگیم مث شب سیاست وتواین حالت هرکاری ازم برمیاد وازدست رفته هام اره مستیام حالمم خوب نه زیاد قابل توجه بعضیا ساسی جونم عشقی بدجوووووووووررررررررر