در حال بارگزاری....
دانلود

چوب بازی لری خیلی خیلی حرفه ای

در مراسمات بختیاریها سنت چوب بازی از قدیم بوده