در حال بارگزاری....

عوارض مشغله های ذهنی

- شلوغی ذهن باعث فراموشی و احساس بی هدفی نسبت به کارها برای فرد پر مشغله می شود.
- افراط در استفاده از تلگرام و فضای مجازی سبب می شود ذهن بیشتر تماشاچی اطلاعات باشد تا تصمیم گیرنده و تحلیل کننده ؛ و باعث ایجاد توهم دانایی برای فرد می شود.


26 مهر 96