در حال بارگزاری....
دانلود

کرونا

کروناویروس ها (نام علمی: Coronaviruses)، خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که از ویروس سرماخوردگی معمولی تا عامل بیماری سارس را شامل می شود.کرونو ویروس ها در سال ۱۹۶۵ کشف شدند و مطالعه بر روی آنها تا به طور مداوم تا اواسط دهه ۱۹۸۰ ادامه داشت.
ساختار کروناویروس ها نیز دارای یک ژنوم RNA معمولی است