در حال بارگزاری....
دانلود

عطر سفیر- عطر مردانه له هوم اسپورت ایو سنت لورن

رفرنس و یا مدل عطر مردانه له هوم اسپورت : L`Homme Sport Yves Saint Laurent for men
عطر مردانه له هوم اسپورت داستان مردی است همیشه در حرکت ، رایحه این عطر مردانه انفجاری است از انرژی و در یک کلام عطر مردانه له هوم اسپورت توقف ناپذیر است . رایحه ها در این عطر میدان مغناطیسی از انرژی را خلق میکند که در هر دم پژواک آن شامه صاحب این عطر مردانه را مینوازد.