در حال بارگزاری....
دانلود

واکنش تماشاگران کره در پایان بازی با ایران

فیلم پخش شده در برنامه ورزش و مردم از حرکات تماشاگران کره در پایان بازی با ایران