در حال بارگزاری....
دانلود

فیلم موبایلی گوش هایی برای نشنیدن، راه یافته بخش تهران

فیلم موبایلی گوش هایی برای نشنیدن، ساخته علی نجفیان.
این فیلم در دومین دوره جشنواره فیلم و عکس همراه تهران در بخش تهران به بخش داوری راه یافته است.