در حال بارگزاری....
دانلود

دیپلماتهای ایران دست BBC و رسانه های اسرائیل را خالی گذاشتند

مذاکرات هسته ای میان ایران و گروه 5+1 انجام شد؛ هر دو طرف می گویند که راضی هستند اما BBC، اسرائیل و رسانه های صهیونیستی چندان خشنود نمی باشند. عدم ارائه جزئیات، دست آنها را خالی گذاشته و آنها نمی توانند به راحتی در فاصله زمانی تا مذاکرات بعدی دست به تبلیغات منفی علیه گفتگوها، مذاکرات و فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران بزنند. رسانه ایران معتقد است نکته ای در این میان دیپلمات های ایرانی نباید فراموش کنند توجه به افکار عمومی جهانیان و جهت دهی آنها در فاصله میان دو نشست است.