در حال بارگزاری....
دانلود

انرژی برق آبی - هفتم ب

ارائه مطلب در مورد انرژی برق آبی توسط دانش آموزان: سیدآریان عمرانی، علی کاظمی و احسان کواکب از کلاس هفتم ب در فروردین 1394.