در حال بارگزاری....
دانلود

تا لاب های ماکو

منطقه آزاد ماکو با داشتن بیش از 7 سد ، 12 تالاب و 4 رودخانه دایمی یکی از نقاط مهم زمستان گذرانی پرندگان مهاجر می باشد که در گستره این منطقه پراکنده می شوند.


مطالب پیشنهادی