در حال بارگزاری....
دانلود

اولین پرواز کوادکوپتر با برنامه خودم

برد این کوادکوپتر توسط خودم مونتاژ و برنامه نویسی شده و مقادیر ضریب ها به صورت تقریبی وارد شده ، در اینده ویدیویی از تعادل کامل این پرنده اپلود میکنم


مطالب پیشنهادی