در حال بارگزاری....
دانلود

انتقام سریع از قلدری که یک پسر نابینا را می زند - واقعی

در مدرسه ای در کالیفرنیای جنوبی یک پسر قلدر (بولی) در حال کتک زدن یک پسر نا بینا است که فردی فوراً به حساب اون می رسد. همانطور فرد نا بینا نمی بیند که از کجا کتک می خورد، قلدر هم نمی بیند از کجا می خورد. کارمای فوری Instant Carma