در حال بارگزاری....
دانلود

دیجی حامد هاکان

تومثل یک گل سرخی تو ی باغ بی بهار یه شهر شب گرفته مثل خواب تک سوار تو مثل یک کلید عشقی واسه قفل این قفس تو با منی همیشه تا نیفتم از نفس