در حال بارگزاری....
دانلود

طشت گذاری 94 - اتابک عبداللهی

قسمتی از مراسم طشت گذاری 94
هیئت حضرت ابوالفضل العباس دانشجویان دانشگاه ارومیه
با حضور مداح اهل بیت آقای اتابک عبداللهی