در حال بارگزاری....
دانلود

Star Wars جنگ ستارگان تبلیغ کنسرت و رستوران در روسیه

Giant Star Wars storm troopersبه دلیل علاقه بسیاری در دنیا و از جمله روسیه استفاده از شخصیت های جنگ ستارگان یک روش تبلیغی و موثر است حتی شرکتی در روسیه موتورسیکلت های شبیه به جنگ ستارگان را نیز عرضه می کند و در ماه سپتامبر، پروفایل این کاربر Vader و یک باند از جنگ ستارگان گارد ضربت gatecrashed یک کنسرت در کنسرواتوار مسکو، با امپریال مارس بازی در حضور خود را داشتند.