در حال بارگزاری....
دانلود

ممد نبودی

این کلیپ نه سیاسی هستش و نه خدایی نکرده توهین به کسی فقط هدف من از ساختش نشون دادن واقعیت های جامعه امروزی است و من در این کلیپ میخواهم بگویم که این ارمان ها شهدای مانیستش و شهدا به هیچ وجه از این وضع راضی نخواهند بود.