در حال بارگزاری....
دانلود

دکتر حسنانی در مورد روش های جراحی بینی می گوید

جراحی بینی با دو روش باز و بسته انجام می شود. در جراحی باز با روش باز پوست زیر بینی برش می خورد و برداشته می شود. در روش بسته برش ها در داخل بینی ایجاد می شوند و دیده نمی شوند