در حال بارگزاری....
دانلود

توزیع گوشت های قربانی بین خانواده های نیازمند

شبکه یک- 2 مهر 94- 21:00| امروز مومنان علاوه بر نماز قربان با قربانی کردن دام، روز دهم ذی الحجه را گرامی داشتند. گوشت های قربانی نیز عمدتا بین خانواده های نیازمند یا تحت پوشش نهادها و موسسات حمایتی توزیع شد.