در حال بارگزاری....
دانلود

ناو روسی عازم دریای مدیترانه شد

نیروی دریایی روسیه در ادامه برنامه های نظامی خود یک ناو را روانه دریای مدیترانه کرد.
http://www.mehrnews.com/news/2918915