در حال بارگزاری....
دانلود

بازدید از موزه سنگ شناسی

بازدید از موزه سنگ شناسی که توسط دبیرستان پسرانه دوره اول امام حسین(ع) شماره 2 در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ تهیه شده را به حضورتان تقدیم می نمائیم