در حال بارگزاری....
دانلود

کاروان جهیزیه،نو عروسان نیازمند را به خانه بخت راهی کرد

مسئول موسسه آبشار عاطفه ها در بروجن خانم حسینی اظهارکرد: در آخرین مرحله از مانور سراری اهدای جهزیه سازمان آبشار عاطفه ها در سال 93، 20 کمک جهیزیه به نو عروسان تحت حمایت این سازمان در بروجن اهدا شد .