در حال بارگزاری....
دانلود

کرگدن سوماترایی (گونه شدیدا در معرض انقراض)

کرگدن سوماترایی کوچک ترین گونه کرگدن هست و خصوصیات ظاهری متفاوتی با گونه های دیگه داره. این کرگدن دو عاج کوچک و بدنی پوشیده از مو دارد. که این موها به مرور ریخته و کم پشت میشود.
متاسفانه این حیوان به دلیل تخریب زیستگاه و شکار بی رویه و کمبود منابع غذایی ، در لیست قرمز انقراض قرار دارد. به طوریکه کمتر از 100 عدد از این حیوان در طبیعت وجود دارد.