در حال بارگزاری....
دانلود

لحظه ثبت زلزله تهران توسط دوربین مخفی

دوربین مخفی ساختمانی لحظه زلزله تهران ثبت و ضبط کرده است.


21 اردیبهشت 99