در حال بارگزاری....
دانلود

روغن موتور ایرانول 206 (مناسب خودروهای 206 , 207)

3/5 لیتر، درست به اندازه مصرفتان - ایرانول 206 با استفــاده از روغن پایه ی نیمه سنتتیک گزینش شده و مواد افزودنی مرغوب، جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است.

• جهت مصرف در خودروهای بنزینی طراحی شده تا سال 2004 میلادی و دیزلی سوپر شارژ در مواقعی که استانداردهای فوق توسط سازنده خودرو توصیه شده است ، مناسب می باشد .

• مناسب جهت مصرف در خودروی 206 و 207