در حال بارگزاری....
دانلود

دروازه تهران قدیم یا دروازه قدیم تهران - استان قزوین

دروازه تهران قدیم یا دروازه قدیم تهران دروازه ای تاریخی در مدخل جنوب شرقی شهر قزوین است که جاده تهران قزوین از آنجا وارد قزوین می شد.شهر قزوین در گذشته هشت دروازه داشت که به نام های دروازه رشت، دروازه باغشاه، دروازه درب کوشک، دروازه تبریز، دروازه تهران، دروازه شیخ آباد، دروازه امامزاده حسین و دروازه خندق بار معروف بودند.تنها دو دروازه دروازه درب کوشک و دروازه تهران قدیم باقی مانده اند.


مطالب پیشنهادی