در حال بارگزاری....
دانلود

عاشورا در لندن - مجلس مقتل خوانی در خیابهای لندن

حجت الاسلام سید مهدی مدرسی، رورحانى برجسته جهان غرب، در روز عاشورا و در یكى از مهمترین میدانهاى پایتخت انگلستان شهر لندن مقتل امام حسین را به زبان انگلیسی بر ده ها هزار عزادار میخوانند.