در حال بارگزاری....
دانلود

کونگ فو توآ استان بوشهر-رزم آهنگ

اجرای خط 1 (آناتوا) تیم رزم آهنگ نوجوانان کونگ فو توآ استان بوشهر در مراسم نیمه شعبان -
تیم رزم آهنگ زیر نظر مسئول توآ استان بوشهر استاد حمیدرضا بنافی و با مربیگری استاد صادق هوشیار به فعالیت خود ادامه می دهد.
اعضای تیم :
صادق هوشیار-سجاد پاپری-محمد صابری-محمد جواد بحرینی-محمد الهیاری-حمیدرضا شکیبایی-مرصاد انداز -رضا آذرنگ-علی هوشمند


مطالب پیشنهادی