در حال بارگزاری....
دانلود

ووشو،ساندا،آقای لیو هایلونگ از چین دربرابر حریف تایلندی

آقای لیو های لونگ که دیگه در مسابقات شرکت نمی کنند در این مبارزه 5 رانده موفق شدن حریف تایلندی خودشون رو با اقتدار شکست بدن .