در حال بارگزاری....
دانلود

پشتک زدن از بالای تپه های شنی کویر

ثبت رکورد محلق در بلند ترین ارتفاعات تپه های شنی جهان در یال اسبی کویر مرنجاب توسط راهنمای محلی کویر حسین میرزاجانی نوش آبادی با 43 پشتک در شیب تند و طول شیب از نقطه یال اسبی تا پای رملها 120متر.راهنمای محلی کویر حسین میرزاجانی نوش آبادی09132632351