در حال بارگزاری....
دانلود

کتاب صوتی فصل های زندگی 2

کتاب صوتی فصل های زندگی
این کتاب خلاصه ای از اندیشه­ ها و مشاهده ­های به دست آمده طی چهار دهه است که می­کوشد تا چشم­ اندازی از امور زندگی، و هدف از آن، فرصت­ها و چالش­هایش را نشان دهد. قصد کتاب این نیست که رساله­ای آموزشی باشد تا راه­های کسب موفقیت یا جلوگیری از شکست را بیاموزد.

شادن پژواک ناشر کتابهای صوتی www.shadenco.com 66196080