در حال بارگزاری....
دانلود

کاروانسرای شیخ بیژن زنگنه وزیر دولت فخیمه!!

پس از جریان کرسنت بار دیگر با افشا شدن الوده بودن بنزین های وارداتی و سالم بودن بنزین های خودی کشور بار دیگر متحمل 2 میلیارد دلار خسارت شد!!