در حال بارگزاری....
دانلود

برنامه طنزیوسف کرمی ؛سری2 ،جشنواره دبیرستان سلام تجریش

تقلید صدا و حرکات اسلوموشن و طنز توسط یوسف کرمی در جشنواره دبیرستان سلام تجریش-سال 92