در حال بارگزاری....
دانلود

آیت الله گرگانی در مراسم عزاداری بیت آیت الله روحانی

حضور حضرت آیت الله آقای حاج سید میرتقی حسینی گرگانی در مراسم عزاداری در بیت مرجع عالیقدر حضرت آیت الله آقای حاج سید صادق حسینی روحانی