در حال بارگزاری....
دانلود

دفاع شخصی (وینگ چون)

دفاع شخصی در رشته وینگ چون کونگ فو به دور از هرگونه نمایش و حرکات اضافی معمول در اکثر سبک های رزمی اجرا میشود. به همین دلیل در کنار رشته های نظیر کراو ماگا، BJJ برزیل و سیستما روسیه جز برترین سیستم های دفاع شخصی در دنیا محسوب میشود. نیروهای عملیات ویژه و رهایی گروگان مثل FBI، GIGN ، USMC ، SEK , KSK , Spetsnaz از این سیستم ها برای آموزش نیروهای خودشان بهره میگیرند.