در حال بارگزاری....
دانلود

بارش تگرگ در خوی

بارش تگرگ در خوی - خسارت سنگین تگرگ در خوی
بارش شدید تگرگ به مزارع و باغ ها و تاسیسات زیربنایی این شهرستان خسارت سنگینی وارد کرد.