در حال بارگزاری....
دانلود

پاسخ شجاعانه تیمسار بختیاری در برابر اتهامات سپاه

پاسخ شجاعانه تیمسار ارتش بختیاری در برابر اتهامات سپاه
تیمسار از جانفشانی های ارتش که همیشه زیر تبلیغات سپاه نادیده گرفته شده . دفاع همه جانبه میکند
برنامه تلوزیونی "سطرهای ناخوانده"


مطالب پیشنهادی